شنبه، شهریور ۰۵، ۱۳۹۰

انقلاب


همين‌که رهبر ليبی
به پرتگاه «سقوط» رسيد،
«بورس»
_خون زندگی و زمانه_
ناگهان «صعود» نمود . 

همين‌که رهبر ليبی
به پرتگاه «سقوط» رسيد،
ديوار «بای‌کوت» فرو ريخت و
ميلياردها دلار، رها شدند.

همين‌که رهبر ليبی
به پرتگاه «سقوط» رسيد،
«وال استريت» تکان خورد و
سرمايه،
راه تازه‌ای گشود.

ميان آن سقوط و اين صعود و رهايی
رازی است به نام انقلاب.
که انقلاب در زمانه ما
يعنی:
شورش عليه بحران!

__________________________________

هیچ نظری موجود نیست: