یکشنبه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۹۱

چرا سارکوزی شانس بيش‌تری دارد؟

پيش بينی و برآورد نرخ مشارکت در انتخابات رياست جمهوری فرانسه، واقعاً دشوارست. اغلب نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که در مقايسه با پنج سال پيش، تعداد کم‌تری به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. اما به‌رغم چنين برآوردهايی، انکار نمی‌توان کرد که اغلب کسانی که امروز به پای صندوق‌ها خواهند رفت، انگيزه و درد مشترکی دارند: حل معضلی به نام مهاجرت!

اتفاقاً مخرج مشترک برنامه‌های انتخاباتی پنج کانديدای برتر [نامزدهايی که می‌توانند دست‌کم پانزده درصد آراء را کسب کنند]، محدود کردن ورود مهاجران به کشور فرانسه است. و از ميان آنان، با استناد به نشانه‌هايی که تا ديروز ديده شدند؛ کم‌و‌بيش می‌توان پيش‌بينی کرد که سارکوزی شانس بيش‌تری دارد:

نُخست اين‌که سی درصد فرانسوی‌هايی که [رأی آنان می‌تواند تعيين‌کننده باشد] در نظرسنجی‌ها شرکت نداشته‌اند، تصميم نهايی را موکول کرده بودند به بعد از مطالعه برنامه‌هايی که نامزدها در باره مهاجران ارائه می‌دهند.

دوم، شعار سارکوزی که ورود مهاجران به خاک فرانسه را دست‌کم به يک‌صدهزار نفر در سال [کاهش پنجاه درصدی] کاهش خواهد داد؛ به‌زعم اغلب فرانسوی‌ها در مقايسه با شعارهای انتخاباتی ديگر نامزدها، بسياری منطقی‌تر و کاربردی‌تر به نظر می‌رسد.

سوم، بسياری از فرانسوی‌ها از تصميم ناگهانی و يک‌جانبه‌ای که سارکوزی مبنی بر خروج موقت فرانسه از پيمان ويزای "شِنگن" (Schengen Visa) گرفته بود، جانب‌دارانه استقبال کرده‌اند.

هیچ نظری موجود نیست: