جمعه، مرداد ۰۴، ۱۳۹۲

تورم ٧٦ ساله ايران
بانک مرکزی گزارش تورم ٧٦ ساله ايران را [لينک زير] منتشر کرد. آنچه که بيش از همه جلب توجه می‌کند، ميزان تورم در سال‌های بعد از انقلاب و به تفکيک در دولت‌های مختلف است. 

ساعتی پيش که مشغول خريد در فروشگاه ايرانی بودم، صاحب مغازه گفت: "فروردين سال ٥٧ خواهرم عروسی داشت و برادرم ٥ کيلو گوشت گاو خريده بود ٥٠ تومان. وقتی مادرم گفت هنوز کم است، برادرم با جديت تمام پاسخ داد که من حقوق يک روز گروه و پايه‌ام را دادم گوشت خريدم تو می‌گويی کم است؟ بعد از اين حرف همه ما غش غش خنديديم از عکس‌العمل يک کارمند دون پايه‌ی تازه استخدامی. 

خاطره را به اين دليل تعريف کردم که بپذيری وقتی می‌گويم قيمت هر کيلو گوشت گاو در فروردين سال ٥٧ فقط ده تومان بود؛ غلو نمی‌کنم. حالا طبق اين آمار در سال ٥٧ نرخ تورم ده درصد بود. يعنی هر کيلو گوشت يازده تومان بود! درسته؟". 

من: بله!
"خب. نمودار اينجا نشان می‌دهد که متوسط نرخ تورم در دولت خط امام، ١٨.٢% بود. اين نرخ متوسط يعنی چه؟ يعنی در دولت خط امام قيمت هر کيلو گوشت بود ١٣٢ ريال؟ در حالی که در سال ٦٤ گوشت گاو سهميه‌بندی شده [کوپُنی] هر کيلو ٣٢ يا ٣٣ تومان بود. يعنی سه برابر قيمت روزهای انقلاب!" 

گفتم اين نمودار مثل بعضی از عنوان‌های روزنامه‌ها، ساخته شده برای عنوان‌خوان‌ها. قيمت اصلی را بايد از درون جدول محاسبات بيرون بکشی. اگر دوست داری اطلاعی در باره قيمت واقعی داشته باشی، لطفن يک برگ کاغذ و ماشين حساب به من بده تا قيمت کوپُنی يک کيلو گوشت گاو را [جدول زير] در آخرين سالی که در ايران بودی، محاسبه کنم. زير جدول برايش نوشتم: 

_قيمت کوپنی يک کيلو گوشت گاو در سال ١٣٦٤ در شهرها ٣٥٠ ريال، در روستاها ٣٥٠ريال + هزينه حمل و نقل
_ قيمت آزاد يک کيلو گوشت گاو در سال ١٣٦٤ در شهرها ٧٥٠ ريال و در روستاها ...؟   هیچ نظری موجود نیست: