شنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۹۲

خيـرالامـورِ اوسطِ‌هـابوسه از سر خوش است يا از پا؟
گفت عارف: خيـرالامـورِ اوسطِ‌هـا   
ــــــــــــــــــــــــــــ 
وضعيت انتخابات دوره يازدهم به‌گونه‌ای در حال پيش‌روی است که روز‌بـه‌روز بر تعداد شهروندان مسلمانی که بر سر دو راهی قرار می‌گيرند، افزوده می‌گردد. آن‌ها از يک‌سو به «امام» و به شورای نگهبان امام شک کرده‌اند و اما از سوی ديگر، خود را مکلّف به شرکت در انتخابات می‌بينند. اين ترديد_تکليف‌ها اگر کمی شديدتر گردند، در انتها می‌شود همان حديث معروف شيعه: «الیمین و الشمال مضلة»؛ که به زبان ديگر يعنی ممکن است در روز انتخابات به راست و چپ منحرف شوند و همه چيز _‌يعنی هم رأی و هم رأی‌دهنده_ در کل ايران شناور گردند. و شناوری هم هيچ خوب نيست! نتيجه‌اش اسف‌انگيزست!

تجربه‌های گذشته نشان می‌دهند که هر زمان وزنه‌ی نيروهای مردد در لحظات حساس تصميم‌گيری و انتخاب سنگين‌تر باشد، بدترين انتخاب را داشتيم. دليل‌اش را نيز همه می‌دانيم که چگونه هموطنان مرددِ ما در دقيقه 90، تفال می‌زدند که مثلن شناسنامه را مزيّن به مهُر انتخابات بکنند يا نه؟ با سر ريز اين نيروها به وسط و آن هم در دقيقه نود؛ قاعده بازی بهم می‌ريخت و تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر آن‌هايی شکسته می‌شد که با استراتژی روشن «عدم شرکت» می‌خواستند وارد بازی گردند.

آن‌هايی که در انتخابات يازدهم استراتژی روشنی دارند، بنا به تجربه می‌دانند که بايد از همين لحظه به فکر هموطنان مردد نيز باشند. يعنی بودند. پيشاپيش بر سر انتخاب اصلح‌ترين نامزدها تفال زدند. پاسخ هم مثبت بود: خيـرالامـور اوسط‌هـا. يعنی انتخاب حد وسط و نتيجه‌اش هم شد جدول زير. اما بعضی‌ها مثل هميشه مخالف هستند و می‌خواهند استراتژی را از پايه به‌هم بزنند و تغيير دهند. دليل‌شان هم نه اثباتی بل‌که برگرفته از عادت است. انگاری بدون حضور آخوند، امورشان نمی‌گذرد.  

خانم‌ها! آقايان! عارف تنها رئيس جمهوری است که در عرصه بين‌المللی همراه با همسرش ظاهر خواهد شد! از من گفتن: کاچی به از هيچی!هیچ نظری موجود نیست: