شنبه، تیر ۰۵، ۱۴۰۰

رقم‌سازی در انتخابات ۱۴۰۰

🔸 از نخستین رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین ماه ۱۳۵۸ که خودم از نزدیک شاهد و ناظر تقلب‌های آشکار به‌نفع اسلام عزیز و امام عزیز بوده‌ام، تا همین آخرین انتخابات در ۲۸ خرداد؛ تقلب برای خواهران و برادران امری‌ست عادی و مَلِکه شده و پذیرفته شده. 

 

🔸 اما از سال ۱۳۸۸، مکانیزم انتخابات و سیستم شمارش آراء در ایران تغییر کرد و داستان تقلب، یک مرحله تحول یافت و به موضوع مهم رقم‌سازی بدل گردید. من در ارتباط با رقم‌سازی انتخابات سال ۱۳۸۸ مقاله‌ای دارم به نام: چه کسی دروغ می‌گوید؛ ملت یا رهبر؟ که مطالعه آن کمکی است برای فهم شرایط بحرانی کنونی.

 

🔸 ولـی غرض از این اشاره، یادآوری یک نکته فنی است که مُدل رقم‌سازی در سال ۱۳۸۸ با مُدل قطرچکانی انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲، کمی متفاوت بود. در سال ۹۲، شیوه کار سازمان‌دهندگان جا‌-‌به‌-‌جایی آراء باصطلاح «شیوه نرمی» بود که حاکمیت با چشیدن مزۀ دهان مردم  و متناسب با خواست‌ها و تمایل آن‌ها، رقم تهیه می‌کردند.  

🔸 بحثی که بنا به مسئولیت اجتماعی در آن روزهای تحریک‌آمیز و شانتاژی در بارۀ انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ دامن می‌زدم، انگشت اشاره را می‌گذاشتم روی یک نکته‌ی کلیدی‌ای که ظاهرن دور از چشم‌رس و توجه‌ی افکار عمومی بود. می‌گفتم: در نظام انتخاباتی کشور مهم این نیست که مردم از انتخابات ریاست جمهوری استقبال می‌کنند یا روی برمی‌گردانند؛ مهم این است که بدانیم چگونه این رقم‌سازی‌ها در راستای خدمت به هدف‌های استراتژیک ولایی است.

🔸 در انتخابات سال ۱۳۹۶، روشنفکران ایرانی بجای این‌که یک پرسش بغایت مهم و کلیدی را بر سر زبان‌های مردم جاری سازند که مثلن، چه دلیلی داشت خامنه‌ای یک جنایتکار را بال بزند و در بورس توجه عمومی بگذارد؟ آن‌ها بجای وادار کردن مردم به اندیشیدن، به چاره‌جویی سیاسی، مسئله من‌درآوردی «بـد» و «بـدتر» را طرح کردند. همین واکنش نشانه‌ی آن است که بخش زیادی از ایرانیان مدعی، معنای رقم سازی را تا همین امروز هم به‌طور منطقی نفهمیدند. اگر می‌فهمیدند، به انتخابات نمی‌گفتند «رأی‌گیری». اگر می‌فهمیدند، در برابر یک یادداشت پژوهشی که چهار روز پیش زیر عنوان «آیا انتخابات سیزدهم به پایان رسید؟ روی برنمی‌گرداندند.

🔸 انتخابات یک مسئله حقوق/سیاسی است. نباید از روی احساس [حتی اگر با واقعیت سازگاری داشته باشد] گفت تقلب یا رقم‌سازی کرده‌اند. باید دلیل آورد. استدلال شما در بارۀ تقلب و آمارها چیست؟ چه دلایل مستندی را می‌توانید در برابر پرسش‌های حقوقی ارائه دهید؟

🔸 جدول نمونه آمار زیر، به زبانی ساده، شیوه رقم‌سازی را که کاملن متفاوت با انتخابات‌های ۱۲ سال آخیر هست، توضیح می‌دهد. یکی از دلایلی که چرا چنین فرمولی را ارائه دادم، آمار یک شکل و یک دست استان‌های کشور هست. آرای رئیسی در تمام استان‌ها آرای اوّل و بیش از دو برابر آرای سه نامزد دیگر است. حتا در آذربایجان و اردبیل و کردستان. 


 

هیچ نظری موجود نیست: