چهارشنبه، فروردین ۰۱، ۱۳۸۶

سال نـو مـبارک بـاد !
نوروز بمانید که ایّام شمایید!
آغاز شمایید و سرانجام شمایید!


نوروز کهن‌سال کجا غیر شما بود؟
اسطوره‌ی جمشید و جم و جام شمایید!


عشق از نفس گرم شما تازه کند جان
افسانه‌ی بهرام و گل‌اندام شمایید!


هم آینه‌ی مهر و هم آتشکده‌ی عشق،
هم صاعقه‌ی خشم ِ بهنگام شمایید!

« پیرایه یغمائی »