جمعه، مرداد ۲۵، ۱۳۹۲

چــه رقــم مـی‌زنـد اين آمــار؟تنها آن بخش از وزيران از گردونه خارج شدند که سر و کارشان، با آيندۀ جوانان بوند.

رهبـــر پير طبق اين آمار
نعلِ باژگونه می‌زند انگار 


هیچ نظری موجود نیست: