جمعه، خرداد ۱۵، ۱۳۸۸

کنکور انتخابات (سئوال دوّم)


سئوال دوم شامل دو بخش جداگانه تشخيص جهت و استراتژی‌ست
و پاسخ صحيح در هر بخش ٥ امتيازی دارد!

تشخيص جهت
آقای احمدی‌نژاد در مناظره چهارشنبه شب خود نشان داد که اگر در عرصه زندگی ساده زيست، در انتخاب لباس ساده پوش و يا در بيان پيچيده‌گی‌ها ساده‌گوست اما، در برخورد با رقبا، ساده‌انديش نيست!
آنانی که رئيس جمهوری ايران را از پشتِ دريچه‌های جوک و طنز و کاريکاتور می‌شناختند، در شبِ مناظره، جهت‌ها را گُم کردند و واماندند که طرف مقابل مناظره چه کسی است.
آيا شما می‌دانيد که کدام‌يک از چهار شخصيت‌های زير طرف مناظره رئيس جمهور ايران بودند؟
١ـ موسوی، رقيبی که در مقابل او نشسته بود؟
٢ـ هاشمی، مسئول گروه ائتلاف که پشتِ سرِ رقيب نشسته بود؟
٣ـ خامنه‌ای، رهبری که مردّد در انتخاب، آن بالادست نشسته بود؟
٤ـ اوباما، ناظری که بيرون گود ايستاده بود؟

تشخيص استراتژی
دوست‌داران و حاميان آقای موسوی در خلوت، نسبت به تاکتيک محافظه‌کارانه‌ای که او در مقابل استراتژی تهاجمی آقای احمدی‌نژاد اتخاذ کرده بود، بشدت دل‌خور و عصبی هستند.
پرسش اين است که برخورد محافظه‌کارانه موسوی، ناشی از کدام‌يک از عامل‌های زير هستند:
١ـ موسوی بعد از 20 سال دوری، استراتژی «خط امام» را فراموش کرده بود؟
٢ـ موسوی، تازه استراتژی «ياور رهبر»ی را آموخت و خوب آن‌راحفظ نکرده بود؟
٣ـ موسوی فاقد استراتژيست؟
٤ـ و يا فکر می‌کنيد محافظه‌کاری او علت ديگری دارد؟