یکشنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۸

کنکور انتخابات (سئوال چهارم)

عکس از وبلاگ پرسنل بانک اقتصاد نوين

نرخ تورم
در مناظره تلويزيونی شب گذشته رئيس جمهور ايران در دفاع از عمل‌کردهای خود، «نرخ تورم» را ١٥% اعلام کرد. اين سخن در حالی گفته شد که هشت‌ـ‌نُه ساعت قبل از شروع مناظره ميان آقايان کروبی و احمدی‌نژاد، روابط عمومی بانک مرکزی ايران اعلام کرده بود که نرخ تورم ٢٣.٦% است.
گويا بعد از مناظره، بسياری در فهم کاهش نرخ تورم در ايران و شيوه‌ی گزارش‌دهی رئيس جمهور به مردم، دچار مشکل و دودلی شدند. آيا شما می‌دانيد که منظور آقای احمدی‌نژاد از کاهش نرخ تورم، کدام‌يک از چهار مورد زير بودند؟
١ـ منظور کاهش نرخ تورم اجناس در جامعه بود.  با استناد به پخش سيب‌زمينی.
٢ـ منظور کاهش نرخ تورم اشخاص در جامعه بود.  با استناد به افشاءگری‌های اخير.
٣ـ منظور کاهش نرخ تورم مخالفت‌ها در جامعه بود.  با استناد به دل‌مشغولی‌های انتخابات.
٤ـ منظور کاهش نرخ تورم دخالت‌ها در کار دولت بود.  با استناد به هياهوی يک‌پارچه مخالفان.

نرخ استنباط
موضوع تعيين نرخ تورم به مفهوم عام [نه براساس تعاريف مشخص اقتصادی]، وابسته است به نوع و چگونگی نرخ استنباط، استنتاج و روش محاسباتی معمول در درون هرجامعه. اگر بخواهيد از همين منظر ديدگاه رئيس جمهور ايران را در ارتباط با کاهش نرخ تورم، مجدداً مورد مطالعه قرار دهيد؛ کدام‌يک از چهار مورد زير را علت واقعی نرخ استنباط می‌شناسيد؟
١ـ نرخ استنباط تورم‌گرايانه‌ست. 
٢ـ نرخ استنباط توهّم‌گرايانه‌ست. 
٣ـ نرخ استنباط توطئه‌گرانه‌ست. 
٤ـ نزخ استنباط توجيه‌گرايانه‌ست. 


ضميمه:
کنکور انتخابات (سئوال اوّل)
کنکور انتخابات (سئوال دوّم)
کنکور انتخابات (سئوال سوّم)