دوشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۵

آزادی مطبوعات در سال ٢٠٠٦
در سال ٢٠٠٦
٨١ روزنامه نگاران کشته شده است
٨٧١ روزنامه نگاران بازداشت شده است
١٤٧٢ روزنامه نگاران مورد تهاجم و تحديد قرار گرفته است
۹١٢ رسانه سانسور شده است
٥٦ روزنامه نگار ربوده شده است
مرگبارترين سال در بعد از ١۹۹٤

در سال ٢٠٠٦ دست کم ٨١ روزنامه نگار به هنگام انجام وظيفه و يا ابراز نظر خود در ٢١ کشور جهان کشته شده اند. نزديک ترين آمار به اين تعداد در سال ١۹۹٤ است. در اين سال ١٠٣ روزنامه نگار در نسل کشي روندا، جنگ داخلي در الجزاير و يوگسلاوی کشته شدند. در سال ٢٠٠٦ همچنين ٣٢ همکار مطبوعات (مترجم، تکنسين و....) نيز کشته شده اند اين تعداد در سال گذشته ٥ نفر بود.

ادامه گزارش ...

هیچ نظری موجود نیست: