پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۴

بازنده بازی چه‌کسی است؟

وقتی‌که جان انسانی، وسيله‌ای برای بازی‌های سياسی می‌گردد؛ جا دارد که به‌پرسيم در اين بازی سرنوشت ساز، چه‌کسی، چه چيز را از دست ميدهد؟ آن کسی که زندگی سياسی را تنها قمار می‌بيند و بی‌خيال نتايج آن، چشم‌انتظار بُرد و باخت‌ها است، اگر لحظه‌ای به‌خود آيد و بی‌انديشد که اين‌بار، مسئولين حکومت اسلامی چه چيزی را برای بازی گذاشته‌اند و يا موضوع باخت چيست؛ آن وقت، چون ديگر ايرانيان، به اين مهم پاسخ خواهند گفت که در لحظه‌ی حاضر نقش ما چيست؟ و در اين بازی غير انسانی و نابرابر، ما در کجا قرار گرفته‌ايم و از کدام منظر برآن می‌نگريم؟
گنجی، هرکه بود و هرچه بود، به‌جای خود؛ اما او اکنون نمادی است که به روشنی نشان می‌دهد چگونه و چه‌سان، انسانيت در ايران زمين در حال محو و نابودی است. ما تنها شاهد مرگ تدريجی يک انسان زندانی نيستيم، بل‌که اين انسانيت است که در برابر چشمان ما ذره‌ذره در حال نابودی است. آيا ارزش متاعی که در حال از دست رفتن است، کمتر از بهای وسايل و ديگر لوازم زندگی است که شما با جان و دل از آن‌ها حفاظت و پاسداری می‌کنيد؟
سخن کوتاه، بيائيم همراه با نهاد بين‌المللی حقوق‌بشر، در دفاع از حقوق انسانی اکبر گنجی و دکتر ناصر زرافشان، بارديگر نشان دهيم که انسانيت و ارزش انسان‌ها هنوز در نزد ما ايرانيان گرامی و ارج‌مندند:

What's At Stake?
Release Akbar Ganji: Jailed for Exposing Iranian Government's Complicity in Murder
Since early 2000, human rights defenders and advocates of political reform have faced sustained repression in Iran. Some have been forced into exile, others imprisoned and all of them blocked in their activities by the closure of independent newspapers and magazines and threats against nascent independent nongovernmental organizations and internet activists.
Click here to take action now: http://action.humanrightsfirst.org/campaign/Ganji

۱ نظر:

ناشناس گفت...

من آزادیم،من فخر جهان،
زندگی نامندم،
یار گرامی،گنجی مهربان،
روزهُ سیاسیت قبول باشد.
کردار نیک،گفتار نیک و پندار نیک،امیدوارم در ایاّم روزه همرهت بوده باشند،که جز این پس روزه چرا؟
اگر مخالف حکم اعدام در جوامع باشیم،
زنده ماندن را شرح میدهد و من گمان نکنم که تو در جامعه ای خواهان وجود چنین قانونی باشی.
اگر مخالف با بستن مواد انفجاری به خود و کشتن دیگران با خود هستیم برای ارج به مقام زندگیست.
من به نوبه خود از دلایل اعتصابتان تا لحظه ای که از طرف شما به زندگی لطمه نخورد پشتیبانی کرده و حال که صدای عدالتخواهیتان به گوشهایی که میباید رسیده است از شما به نام ارج گذاری به زندگی خواهشمندم به روزه خویش پایان داده و ما را در شادی پر شکوه نصیب بردنتان از حق شریک نمائید.
برادر کوچکتان.

سعید از برلین